1ste opleidings-en innovatiecenter voor de professionele meubelmaker en interieurbouwer
Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Informatie m.b.t. de uitgever en beheerder
Rechtspersoon : ETS Leon Masson et Cie SAS
Hoofdkantoor : 93 avenue d’Amsterdam 59910 BONDUES
Handelregisternummer : Roubaix-Tourcoing B 885 880 146
Maatschappelijk kapitaal : 1000000 €
Naam van de publicatieverantwoordelijke van de website: Eric JACQUART
Identificatie van de beheerder: LMC

 

Verklaring CBPL

Van deze website werd aangifte gedaan bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Het CBPL beschermt het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw privacy, persoonsrecht en verzamelen van persoonsgegevens.

 

Ontvanger van de gegevens

De persoonsgegevens die verzamelt worden op de website www.modulelmc.com zijn bestemd voor gebruik door de firma LMC.

 

Doel van de verwerking

De automatisch verzamelde gegevens (cookies, IPadressen, enz.) zullen worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, in het kader van de administratie van de de website.
In het geval van inschrijving op de website www.modulelmc.com kunnen wij uw geregistreerde gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van diverse commerciële informatie (nieuwsbrieven, productinformatie, enz.).
Het versturen van e-mails met commerciële aard is onderworpen aan uw voorafgaandelijke toestemming.

Wet op de privacy In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op wijziging, correctie of schrapping van uw gegevens in de bestanden van MODULE. Om dit recht uit te oefenen, richt u zich tot : MODULE – 93 avenue d’Amsterdam 59910 BONDUES.

 

Cookies

De cookie is een verwijzing die door onze website www.modulelmc.com achtergelaten werd op de harde schijf van uw computer en heeft enkel tot doel om u het surfen op onze website eenvoudiger te maken bij een volgend bezoek.
Onze website kan cookies gebruiken om:
– statistieken te maken m.b.t. het surfen op de site,
– de werking van bepaalde applicaties van de site te garanderen waarvoor cookies noodzakelijk zijn,
– om uw identificatie te onthouden. Dit laat ons toe om u bij een volgend bezoek aan onze website eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
Op grond van uw recht om te weigeren, kan u zich verzetten tegen de registratie van deze cookies bij het configureren van uw browser, of hier te klikken.

 

Verantwoordelijkheidsclausule

De opgestelde informatie door LMC is voorbehouden voor privaat gebruik. Elk ander gebruik is verboden. Bovendien garandeert LMC op geen enkele manier de juistheid van de beschikbare gegevens en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en het gebruik dat daaruit zou kunnen voortkomen
Globaal kan LMC niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website www.modulelmc.com.

 

Intellectuele eigendom

Het geheel van elementen die voortkomen op de website blijft exclusieve eigendom van LMC en zijn beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Elke reproductie van deze elementen is verboden, welk middel of drager ook wordt gebruikt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke van de website.